- Sản xuất Booth Activation


Công ty Quick Event chuyên tổ chức sự kiện. Để phục vụ các chương trình chạy Booth của các nhãn hàng tại các siêu thị và các chương trình Roadshow, chúng tôi nhận sản xuất, thi công các loại booth activation, booth quảng cáo ...
booth quảng cáo tại BigC, booth quảng cáo tại Mdiamart , booth quảng cáo .tại Vincom, booth quảng cáo tại Coop mart, booth quảng cáo Picomall, booth quảng cáo  tại siêu thị điện máy Vietlong..............

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trien%20lam%20oto%20Nissan%20tai%20BigC%20Thang%20Long/BigC1.jpg

Booth activation

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/Picture8.png
Sản xuất booth chương trình Mobifone

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif
Booth activation

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/IMG_0866.jpg
Sản xuất Booth chương trình Ariel

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif

Booth activation

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/Picture4.png
Sản xuất Booth chương trình P&G

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif

Booth activation


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/Picture1.pngSản xuất booth chương trình Gillete
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif

Booth activation


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/Picture5.pngSản xuất booth chương trình Milo
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif

Booth activation

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/IMG_1191.jpg
Sản xuất booth chương trình Tide

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trang%20web%20moi/pro_more.gif

Sản xuất booth Activation quảng cáo tại các siêu thị

đăng 10:30 13 thg 6, 2012 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 03:15 10 thg 9, 2012 ]

Công ty Quick Event chuyên tổ chức sự kiện. Để phục vụ các chương trình chạy Booth của các nhãn hàng tại các siêu thị và các chương trình Roadshow, chúng tôi nhận sản xuất, thi công các loại booth activation, booth quảng cáo ...
booth quảng cáo tại BigC, booth quảng cáo tại Mdiamart , booth quảng cáo .tại Vincom, booth quảng cáo tại Coop mart, booth quảng cáo Picomall, booth quảng cáo  tại siêu thị điện máy Vietlong..............
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Trien%20lam%20oto%20Nissan%20tai%20BigC%20Thang%20Long/BigC1.jpg


1-1 of 1