Quick Event tổ chức tiệc cuối năm cho công ty Talent Pool tại khách sạn Hotel de’Lopera 29 Tràng Tiền

đăng 00:20 15 thg 2, 2013 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 00:48 15 thg 2, 2013 ]
Cuối năm là thời điểm thích hợp để các công ty tổng kết lại quá trình hoạt động cũng như thành tựu đạt được trong năm vừa qua. Đây cũng là một cơ hội tốt cho các nhân viên, ban lãnh đạo công ty và các đối tác được xích lại gần nhau hơn, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên với nhau. Đồng thời xây dựng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa khách hàng và doanh nghiệp.
Công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Quick Event nhận tổ chức các chương trình Tiệc cuối năm, Lễ tổng kết, trao thưởng cuối năm, Hội nghị khách hàng cuối năm … và các dịch vụ tổ chức sự kiện khác.

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5290copy.jpg
Talent Pool 2012 Year - End Party

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Tiệc cuối năm : “Talent Pool Family & Friend Party 2012” do công ty tổ chức sự kiện Quick Event thực hiện cho cán bộ công nhân viên công ty Talent Pool tại khách sạn Hotel de’Lopera  29 Tràng Tiền:

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5274copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5278copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5288copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5293copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5297copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party 


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5304copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5306copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5321copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5327copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5328copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5329copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5330copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5331copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5332copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5387copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5385copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5383copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5386copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5344copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5346copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5347copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5348copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5360copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Partyhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5367copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5363copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5382copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5372copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Talent%20Pool%20Year%20End%20Party/IMG_5375copy.jpg

Talent Pool 2012 Year - End Party


Quick Event

Các sự kiện khác