Quick Event tổ chức HIWC barzaar 2013 - Sự kiện lớn nhất dành cho người nước ngoài tại Việt Nam - Phần 2

đăng 01:33, 23 thg 1, 2015 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 01:47, 23 thg 1, 2015 ]
Tiếp nối sự thành công từ năm 2012, năm 2013 Quick Event một lần nữa trở thành đại diện duy nhất tại Việt Nam thực hiện sự kiện "HIWC Annual Charity Barzaar 2013". Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam được tổ chức nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Với số lượng người tham dự lên đến hơn 10.000 người trong đó 80% là người nước ngoài, với sự tham gia của đại diện 58 quốc gia trên thế giới, chủ yếu đến từ các đại sứ quán và cộng đồng quốc tế đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Coongty Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Quick Event hân hạnh đóng góp công sức của mình vào thành công chung của chương trình. Phát triển thêm quỹ cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo tại nước nhà !
(P/S: Quick Event vừa đóng vai trò tổ chức vừa là một trong các nhà tài trợ cho chương trình). Dưới đây là một số hình ảnh trong phần 2, không khí tưng bừng tại HIWC Annual Charity Bazaar 2013" ...

Xem thêm : Quick Event tổ chức HIWC Charity Bazaar 2013 - Phần 1
                    Quick Event tổ chức HIWC Charity Bazaar 2013 - Phần 2
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/HIWC%20Annual%20charity%20Bazaar%202013/IMG_0179_zpssonmzlmh.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013

 photo IMG_0384_zpskznkxv6d.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013 photo IMG_0394_zps5cl9ujcc.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0399_zpsizvnowdv.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0401_zpsokxkele5.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0409_zpso7d4na3l.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0416_zpsd5gwomjc.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0417_zpsvgon4r9f.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0423_zps23v2qahh.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0424_zps7axjmhqu.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0425_zpsuqhcrbys.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0426_zpsirztuerv.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0430_zpsisdv5hst.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0432_zpsd3nkiuzd.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0436_zpswi71ivh8.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0438_zpsjsu0njwz.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0465_zpsn99oeoxr.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0495_zpsburguocg.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0496_zpsagb87zzd.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0515_zps6ohtcezh.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0517_zpselerbnk5.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0519_zpsmowjejqt.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0522_zpstmnj1h0s.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo 1_zpsfzjsylga.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0528_zpsxggivoc2.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0531_zpsqzwu81vw.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0552_zpsturthmjw.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0560_zps54xfw7np.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0561_zps4dbbne3t.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0572_zps5erasbqn.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo 1_zpspdzln7fy.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0581_zpsk7kvjzvj.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0586_zps8maok0tb.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0590_zpsl1ds3hr2.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0592_zpswt8q5pls.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0593_zpspwbyl2jb.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0615_zpsa9kv3at4.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo IMG_0618_zpslduhfxiu.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0624_zps2kqh9hir.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013


  photo 2_zps5noud7b4.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0632_zpseguront4.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0643_zpscyyr0e7d.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0644_zpserynrlwr.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0645_zpsrnwqci31.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0650_zpsoomqgva3.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0657_zpsgt8rtijc.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0658_zpst8brtrnq.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0659_zpssywneqbn.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0702_zpsdz7mikpd.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0703_zps5mase9qn.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0707_zpsyfyhuaet.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0708_zps6ap7wwxx.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0710_zpssbqztigo.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0715_zpsxflksz16.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0719_zpsprorugji.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0722_zps0jqr4py5.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0726_zpsnkqrx0rn.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0728_zpsqnholh41.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0730_zpswtcjwclg.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0731_zpsukrnnxqd.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0739_zps3suarxl2.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0740_zpsxelx6bl8.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0741_zps0xojukoc.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0744_zpshvdd7m8x.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0749_zpswxafzz7r.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo IMG_0751_zpsd9d95x1z.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo 1_zpsmpui5moj.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo v 2_zpsxaryhywc.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo v 3_zps51w7uqp5.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013  photo v 1_zpshnjuwcqz.jpg
Quick Event tổ chức HIWC bazaar 2013Các sự kiện khác