Quick Event thực hiện sự kiện Spectacular Việt Nam 2012 cho Tập đoàn Herbalife

đăng 01:09 15 thg 2, 2013 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 01:17 15 thg 2, 2013 ]

Nhân dịp cuối năm 2012, công ty Herbalife tổ chức chương trình Spectacular tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai, sự kiện thường xuyên của Herbalife thu hút mỗi lần 3.000 người tham dự. Quick Event là một trong những công ty được lựa chọn thực hiện sự kiện Spectacular Việt Nam 2012 cho Herbalife.

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4157.jpg

Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4003.jpgQuick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4004.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4013.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4018.jpg

Công tác chuẩn bịhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4024.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4026.jpg

Công tác chuẩn bịhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4114.jpg

Công tác chuẩn bị

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4153.jpg

Công tác chuẩn bị

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4157.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4168.jpg

Công tác chuẩn bị
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4208.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4219.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4220.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4228.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4298.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4348.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4399.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4410.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4469.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4472.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4476.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4480.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4714.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4726.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4728.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4740.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4742.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4748.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4765.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4771.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4792.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4795.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4798.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4799.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalife
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4928.jpg
Quick Event - Sự kiện Spectacular của Herbalifehttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Herbalife%20Spectacular/IMG_4938.jpg
Quick Event- Sự kiện Spectacular của Herbalife


Các sự kiện khác