Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

đăng 23:47, 29 thg 6, 2016 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 23:54, 29 thg 6, 2016 ]


“Tết vạn điều may” là chương trình khuyến mãi tiền gửi được VietinBank triển khai từ ngày với tổng 
giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng. Đây là chương trình dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại quầy và hệ thống máy ATM của VietinBank với các kỳ hạn 1, 2, 3, 6 và 12 tháng. 
Dưới đây là hình ảnh công ty Quick Event tổ chức lễ trao giải cho khách hàng may mắn của Vietinbank đã may mắn nhận được giải đặc biệt là một xe Chevrolet Cruze LTZ 1.8. Dưới đây là một số hình ảnh của lễ trao giải:


Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn VietinbankQuick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn VietinbankQuick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank


Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank


Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank


Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank

Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank
Quick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn VietinbankQuick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn VietinbankQuick Event thực hiện lễ trao giải thưởng cho khách hàng may mắn Vietinbank


Các sự kiện khác


Công ty tổ chức sự kiện Quick Event