Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho cán bộ công nhân viên công ty Samsung

đăng 08:41, 15 thg 2, 2013 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 09:03, 15 thg 2, 2013 ]

Nhân dịp cuối năm 2012 và chào đón năm mới 2013, ban lãnh đạo công ty Samsung Việt Nam tại Bắc Ninh tổ chức phát quà tết cho hơn 9.000 cán bộ công nhân viên của công ty mình. Với sự hợp tác giữa công ty Samsung và công ty Orion Vina, ban tổ chức đã chu đáo chuẩn bị hơn 19.000 xuất quà tết dành cho cán bộ công nhân viên của Samsung nhân dịp này. Quick Event là đơn vị được lựa chọn để dàn dựng toàn bộ hơn 400m2 nhà bạt, mái che để chuẩn bị cho việc phát quà tết được diễn ra chu đáo và thuận lợi. Công việc được thực hiện tại khu công nghiệp Yên Phong 2, thành phố Bắc Ninh vào dịp đầu năm 2013 dương lịch, cuối năm 2012 âm lịch .


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5399copy_zps35747498.jpg

Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện chương trình:


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5390copy_zpsda8531d5.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5399copy_zps35747498.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5388copy_zps737e2d5c.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5391copy_zpscd067bf9.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5395copy_zps1cf6e1cc.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5396copy_zps7aa68932.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5398copy_zpsc4f9bef5.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5414copy_zps2736cf5d.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5407copy_zps47fbff4a.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5403copy_zpsf53c3b4d.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5415copy_zps1431ee75.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5424copy_zpscf723a46.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5420copy_zps6319bc5d.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5430copy_zpsd1fdd1a9.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5433copy_zpse604a134.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5434copy_zps53b4fd79.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5442copy_zps55dd8245.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5446copy_zps64c92414.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5481copy_zpsdfd3b10d.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5485copy_zps1f2af797.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5490copy_zpsec6ff5f2.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5492copy_zps275d61ed.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5496copy_zps1fd70e72.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5498copy_zpsf693227c.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5503copy_zpsb8534fb2.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5500copy_zpsebe83240.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5505copy_zpsceda15fa.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5506copy_zpsbf8b2066.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5509copy_zpsb5244a23.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5513copy_zpse44837b8.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5518copy_zpsb2bd0435.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5519copy_zps147259de.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5524copy_zps7d6b15d6.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninhhttp://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5526copy_zps215be502.jpg

Công ty Quick Event dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh


http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Quick%20Event%20dan%20dung%20Booth%20phat%20qua%20tet%20Samsung/IMG_5528copy_zps6e3fab09.jpg

Công ty QuickEvent dàn dựng Booth phát quà tết cho Samsung tại Bắc Ninh

Các sự kiện khác


Quick Event