Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 2

đăng 19:41, 25 thg 1, 2015 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 21:18, 3 thg 7, 2017 ]
UNIS Spring Fair là một trong những sự kiện lớn nhất hàng năm của trường quốc tế liên hợp quốc UNIS (United Nation International School). Năm 2014, Công ty Quick Event đã trở thành đơn vị duy nhất và chính thức tại Việt Nam thực hiện toàn bộ giàn dựng các gian hàng và sân khấu, âm thanh, trang trí cho sự kiện. Số lượng khách tham dự lên đến 6.000 người, với hơn 50 quốc gia trên thế giới có con em học tại ngôi trường này đã mang đến cho sự kiện một nét văn hóa rất riêng biệt và độc đáo.

Sau đây là một số hình ảnh trong phần 2.

Mời quý vị đón xem:
 Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 1
 Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 2


Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1184932_10203209223690706_632565692_n_zps6fg4kvdf.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1016857_10203209204730232_1071194366_n_zpskdiargkc.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1016815_10203209175209494_949225333_n_zpsjth6gycg.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1011273_10203209214170468_2030877895_n_zpsiigdmh3r.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1013851_10203209108207819_2122235284_n_zpsm3lrswo7.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1004829_10203209180489626_9047464_n_zpsqvhrop7h.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 523608_10203209173849460_1046962953_n_zps3sklkoit.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1003581_10203209177409549_1677348282_n_zpst59stdd0.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1003219_10203209135808509_1545479222_n_zpsgiixiuj8.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1897936_10203209197210044_2025179260_n_zpsxtindpvp.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 10013312_10203209190169868_207391165_n_zpss8fajk0i.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 10007052_10203209164689231_1980399064_n_zpsyixfp0zs.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 10006951_10203209209530352_1635915415_n_zpsxaduzdbz.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 10004071_10203209167409299_1011625927_n_zpsnlnurgcg.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 10001581_10203209188289821_881543542_n_zpseibzoiwa.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1978684_10203209174209469_1377424997_n_zpsedcgvkqj.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014

 photo 1972481_10203209230130867_108970155_n_zpsp0qmiiz8.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1977483_10203209114647980_1191862858_n_zpsfg6d3yqz.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1977410_10203209208450325_625533822_n_zpsm6cfr7vd.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1975021_10203209112327922_1914838265_n_zpsnipts2kb.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1975203_10203209122648180_69508773_n_zpspv5q6agn.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1972305_10203209221130642_1026507001_n_zpsslrlfw0t.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1962693_10203209160649130_1766334283_n_zpsycgimavt.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014

 photo 1972267_10203209168089316_1788896887_n_zpstfryl8um.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014

 photo 1964913_10203209147968813_934856455_n_zpshg3kv10g.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1966669_10203209216250520_1603022240_n_zpspudo2ugf.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1962742_10203209232490926_1185744367_n_zps1blkwxnj.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1959579_10203209145408749_1996170994_n_zpslwll8xnv.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1926890_10203209211690406_518905112_n_zpsaez6zrdg.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1925342_10203209198610079_364065395_n_zpsrpkydnaq.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1922223_10203209108447825_615939710_n_zpsvlb1clgw.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1920173_10203209193529952_523913124_n_zpsezt2oexf.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1911706_10203209171729407_411182247_n_zpshkkux6gc.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1908253_10203209154128967_605361667_n_zps3xn6ey5h.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1391675_10203209166649280_1251225571_n_zpsrutg6uxj.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1904216_10203209112367923_179598104_n_zpspzli80bc.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1904216_10203209110607879_1014929924_n_zpsvjwos1cz.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1902039_10203209111927912_316802728_n_zpsxmm33olm.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1899890_10203209204810234_746210060_n_zpsiqijfdbi.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1898099_10203209113767958_664631818_n_zpsdpwofm3q.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1601106_10203209225970763_264894122_n_zpspysiilqs.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1897936_10203209197210044_2025179260_n_zpsaq9wu4ff.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1549517_10203209201250145_1282694366_n_zps5oi7vvan.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1544314_10203209154528977_383656159_n_zpsd6vl0q8w.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1557619_10203209110367873_528080215_n_zps8rn2yw1n.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1525145_10203209190649880_645270428_n_zpsatb3n9ih.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014
 photo 1391675_10203209166649280_1251225571_n_zpsuabqpqui.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1382780_10203209173369448_1850434078_n_zpsrp6fcw1m.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1186808_10203209188569828_1671091153_n_zpsb2gy3idg.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 1374231_10203209225250745_609175366_n_zpsnypory0y.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1185808_10203209199450100_1964848914_n_zpsfuyhpq9d.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1234854_10203209227650805_915605931_n_zpsoa3lcmdl.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 1234892_10203209152488926_1214062358_n_zpsdmczzw1b.jpg
Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014

Các sự kiện khác