Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 1

đăng 18:28 25 thg 1, 2015 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 21:21 3 thg 7, 2017 ]
UNIS Spring Fair là một trong những sự kiện lớn nhất hàng năm của trường quốc tế liên hợp quốc UNIS (United Nation International School). Năm 2014, Công ty Quick Event đã trở thành đơn vị duy nhất và chính thức tại Việt Nam thực hiện toàn bộ giàn dựng các gian hàng và sân khấu, âm thanh, trang trí cho sự kiện. Số lượng khách tham dự lên đến 6.000 người, với hơn 50 quốc gia trên thế giới có con em học tại ngôi trường này đã mang đến cho sự kiện một nét văn hóa rất riêng biệt và độc đáo.

Sau đây là một số hình ảnh trong phần 1 - Quick Event Setup chương trình.

Mời quý vị đón xem:
  Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 1
 Công ty Quick Event tổ chức sự kiện UNIS Spring Fair 2014 - Phần 2


 photo 32_zpsdu0plxut.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 30_zps1v36ciun.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 31_zpsg1zbzwmm.jpg 
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 28_zpsmxe5l02l.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 26_zpshit2cyqw.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 25_zpsdhnseikr.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 24_zpstzeklekj.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 23_zps4wvztfjh.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 20_zpsbqpmpirz.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 19_zpsc2ix2fhm.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 16_zps7nanvcre.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 14_zpsnm4jk2yp.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 15_zpscpyr8fpv.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 13_zpssg2wleo6.jpg 
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


 photo 9_zpstjnyt8np.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 8_zpsloqpfbfa.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 7_zpsnngq0grl.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 4_zpst85esuuz.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 1_zpst3ompifs.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 6_zpswjqjblo7.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014  photo 3_zpsinbmb6px.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014


  photo 2_zpsalnyrawf.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014 photo 17_zps6ia2rimp.jpg
Công ty Quick Event tổ chức UNIS Spring Fair 2014Các Sự Kiện Khác