Vũ đoàn Hera - Hà Nội

đăng 08:29 22 thg 3, 2015 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 08:31 22 thg 3, 2015 ]
Chuyện giàn dựng chương trình nghệ thuật cho các cuộc thi, sự kiện, lễ hội ...
Liên hệ: 0916595600

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10748987_602324539872244_1972332091_n_zpse8dhzgjn.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10751905_602324546538910_1338432799_n_zpspruifvvd.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10744600_602324536538911_514601713_n_zpsn1hjny60.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10735800_602324533205578_1444982626_n_zpsicgdilpf.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10799537_602324549872243_2143775113_n_zpskfwgvv3w.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/10799370_602324529872245_667645713_n_zpsg1jum2h6.jpg
Vũ đoàn Hera - Liên hệ : 0916595600