Nhóm Ảo Thuật 102 (Biểu diễn trên sân khấu lớn)

đăng 08:56, 22 thg 3, 2015 bởi Quick Event   [ đã cập nhật 09:03, 22 thg 3, 2015 ]
Nhóm ảo thuật 102 ... chuyên diễn nhung trò ảo thuật sân khấu lớn

Liên hệ: 01666.66.73.46

Tiết mục cắt đôi người vietnam gotalen:

Video tiết mục của nhóm ảo thuật 102

Nhóm ảo thuật 102
Liên hệ: 01666.66.73.46
http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Nhan%20su%20tu%20gioi%20thieu/11075125_841723605885800_3647920357161621815_n_zpspgoanzgs.jpg

Nhóm ảo thuật 102
Liên hệ: 01666.66.73.46

http://i1175.photobucket.com/albums/r628/quickevent2012/Nhan%20su%20tu%20gioi%20thieu/1491756_837602746297886_1266004430296052985_n_zpskf0rqifk.jpg

Nhóm ảo thuật 102
Liên hệ: 01666.66.73.46